Lĩnh vực hàng hải

lĩnh vực cơ khí

Chia sẻ lên:
Thông tin liên hệ
Hotline
Chức vụ:
Di động: (0511) 3699915
Điện Thoại:
(0511) 3699915
Fax:
(0511) 3676539
Địa chỉ:
40 Nguyễn Duy, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng
Thông tin công ty
Công Ty CP Kỹ Thuật Cơ Điện Nhiệt Và Công Nghiệp Tàu Thủy Ha Xa
Địa chỉ:
40 Nguyễn Duy, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng
Điện thoại:
(0511) 3699915
Fax:
(0511) 3676539
Email:
Website:

Bản đồ chỉ đường